Start » O nas » O przedszkolu

O przedszkolu

Zadaniem naszego przedszkola jest pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, dlatego przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka spełniając w stosunku do nich funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej. Nauczyciele wraz z rodzicami dążą do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczych, co jest jednym z koniecznych warunków prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej.

W przedszkolu jest realizowany program nauczania zatwierdzony przez MEN rozszerzony o zajęcia dodatkowe takie jak: katecheza, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia, psycholog. Ponadto dzieci uczestniczą w warsztatach ceramicznych, koncertach oraz w teatrzykach. Organizowane są również wycieczki. Oprócz tego w przedszkolu odbywają się uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty - Święto Rodziny.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole jest dwuddziałowe.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem następujących przerw:

  • 1 listopad  /Wszystkich Świętych/
  • 2 listopada / Dzień zaduszny/
  • 11 listopad / Święto Niepodległości/
  • od 24 grudnia do 6 stycznia – zimowa przerwa świąteczna
  • od Wielkiego Czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego – wielkanocna przerwa świąteczna
  • od 1 do 3 maja – weekend majowy
  • piątek po Bożym Ciele
  • od 15 lipca do 31 sierpnia – wakacyjna przerwa

Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (od 6.30 do 16.30) od poniedziałku do piątku.

Z galerii