Start » O nas » Program wychowawczy

Program wychowawczy

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

ze Statutu Przedszkola

§ 6

 • Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

 

 • Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, a więc wszystkie działania wychowawcze zmierzają ku temu, aby wychowanek przedszkola był:
  • człowiekiem uczciwym, prawym, dobrym szanującym siebie i innych, kierującym się w swoich wyborach najwyższą wartością, jaka jest Bóg
  • prawdziwym chrześcijaninem
  • patriotą
  • przygotowany do podjęcia nauki w szkole

§ 7

Podstawowymi celami, jakie zakłada się w pracy opiekuńczej i wychowawczej w przedszkolu są:

 • Przygotowanie dzieci do osiągnięcia „gotowości szkolnej”
 • Wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwój dziecka
 • Podtrzymywanie tożsamości narodowej dzieci, ucząc miłości do Boga i Ojczyzny
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
 • W przedszkolu realizujemy programy zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Włączyliśmy się również do akcji:

                     

 

Z galerii