Start » Oferta » Zajęcia

Zajęcia

W grupie SKRZATÓW  5 i 6 latków wykorzystujemy sprawdzony i ogólnie uznany program nauczania zawarty w "nowa trampolina sześciolatka"
i  "Nowa trampolina pięciolatka" 
Wydawnictwa PWN

Nowa Trampolina to nowatorska seria publikacji edukacyjnych skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym – od 2,5-latków do 6-latków.
Ciekawe i pomysłowe zadania pozwalają zaspokoić naturalną u dzieci ciekawość świata, ich dociekliwość i potencjał twórczy oraz wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny.

Seria przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową, zachęca przedszkolaki do zdobycia wszystkich umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Materiały są dostosowane do możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Publikacje można z powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.

Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek – niezwykły mieszkaniec przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas codziennej zabawy i nauki oraz zachęca do wykonywania różnych zadań.

Co wyróżnia cykl „Nowa Trampolina”?

    kompetencje społeczno-emocjonalne – książeczki z opowiadaniami i ćwiczeniami rozwijającymi odporność emocjonalną i dojrzałość społeczną
    ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie, w tunelu, zabawy z wzorkami, szlaczkami literopodobnymi, pisanie liter i liczb
    wychowanie przez sztukę – kącki artysty z pomysłami na prace plastyczne, przestrzenne, konstrukcyjne
    treści przyrodnicze – proste eksperymenty i doświadczenia
    wielozmysłowe poznawanie świata – pomysły na całościowe angażowanie w zabawę i naukę

Dodatkowo:

    plansze edukacyjno-ilustracyjne w formacie A3 – okładki w formie plansz demonstracyjnych do opowiadań z Trampolinkiem
    skuteczna nauka pisania, czytania i liczenia – monografia litery i liczby, w tym komiksy o przygodach Trampolinka z elementami czytania globalnego
    „Zabawy z kodowaniem” – zeszyt ćwiczeń dla 6-latków przygotowujący do nauki programowania
    książeczka „Trening umiejętności społecznych” – zbiór ponad 50 ćwiczeń i zabaw z pomysłami, w jaki sposób wspierać rozwój dziecka i prowadzić zajęcia wspomagające kompetencje społeczne.

 

W grupie SMERFÓW 3 i 4 latków wykorzystujemy "Hop do góry trzylatka" "Hop do góry czterolatka" Wydawnictwa PWN

"Trampolina. Hop, do góry!" to nowoczesny cykl edukacyjny, który rozbudza dziecięcą kreatywność i twórcze myślenie, a przedszkolakom umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą oraz gwarantuje wszechstronny i harmonijny rozwój.
 

Tytuł serii ("Hop, do góry!") nawiązuje do procesu rozwoju dziecka w każdym obszarze: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Materiały – przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat –
przygotowano zgodnie z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, odwołując się do współczesnych, a zarazem najskuteczniejszych myśli pedagogicznych.

Treści muzyczne realizowane są według innowacyjnej koncepcji pięciu poranków muzycznych i jednych zajęć głównych. Poranki muzyczne odbywają się codziennie, o tej samej porze, przez 5-10 minut,
a główne zajęcia muzyczne regularnie, co środę. Autorem koncepcji edukacji muzycznej jest Piotr Kaja.

Cykl charakteryzuje spiralny układ treści oraz wspólne kręgi tematyczne. Zaproponowane materiały stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość, dlatego z powodzeniem można go wykorzystać w pracy z grupami mieszanymi wiekowo.

Bohaterem przewodnim cyklu jest Hops - sympatyczna bajkowa postać, która zachęca dzieci do samodzielnych działań i eksperymentów, zadawania pytań czy pierwszych prób wnioskowania.

Co wyróżnia cykl "Hop, do góry!"?

    sensoryka – wprowadzenie zajęć i zabaw z elementami integracji sensorycznej (sensoplastyka)
    matematyka – wspomaganie myślania logiczno-matematycznego (rytmy, klasyfikowanie, dopełnianie, porównywanie, przeliczanie, dodawanie, odejmowanie, proste zadania z treścią itd.)
    muzyka i rytm – rozwijanie naturalnej muzykalności i wyczucia rytmu (autorska koncepcja muzyczna Piotra Kai)
    motoryka mała (umiejętności manualne) – kształtowanie umiejętności manualnych od trzylatka do sześciolatka (różnorodne ćwiczenia i karty zadaniowe – wycinanki, wyklejanki, wyrywanki, naklejanki)
    eksperymenty, zabawy badawcze, otwarte polecenia – rozbudzanie dziecięcej kreatywności i twórczego myślenia

Dodatkowo cykl dostarcza pomysły na zajęcia dotyczące przedszkolnych uroczystości i świąt nietypowych – na te okazje zostały specjalnie przygotowane scenariusze zajęć,
opowiadania i karty pracy, np. na Dzień Niezapominajki, Dzień Kropki, Dzień Niedźwiedzia Polarnego, Dzień Żółwia, Dzień Czekolady itp.

W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody gimnastyki twórczej:

 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • K. Orffa,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • pedagogika zabawy  KLANZA.

Wykorzystujemy również metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:

 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • relaksacja,
 • bajkoterapia,
 • burza mózgów,
 • metoda projektu,
 • symulacja,
 • gry planszowe.

Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia:

 • metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 • metoda Glenna Domana
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metoda H. Tymichowej,
 • elementy metody I. Majchrzak.

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą umiejętności biorąc udział w różnorakich zajęciach dodatkowych.

Mają również możliwość spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi, reprezentującymi różne zawody.

W ramach edukacji poprzez sztukę w przedszkolu często organizowane są przedstawienia i teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych artystów.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w  konkursach  na terenie miasta i poza nim. W placówce organizowane są akcje charytatywne, kiermasze, konkursy dla rodziców i dzieci, inicjatywy ekologiczne.

Z galerii