Start » Oferta » Zajęcia

Zajęcia

W grupie Sówek 4, 5 i 6 latków wykorzystujemy sprawdzony i ogólnie uznany program nauczania zawarty w "Świat w kolorach"
Wydawnictwa PWN

Świat w kolorach. Czterolatek to zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci 4-letnich, który odkrywa przed przedszkolakami ekscytujący świat ludzi, zwierząt i roślin. Wędrówkę przez zmieniające się pory roku dzieci odbywają, wykonując ćwiczenia dostosowane do swoich możliwości i zainteresowań. Czterolatki kolorują, rysują, łączą, naklejają, wycinają – zdobywają nowe umiejętności podczas dobrej zabawy.

Świat w kolorach. Pięciolatek to zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci 5-letnich, który wzmacnia u przedszkolaków ich naturalną ciekawość i dociekliwość. Ćwiczenia w Kartach pracy gwarantują harmonijny rozwój najważniejszych umiejętności, propozycje plastyczne w Wycinankach – wypychankach zachęcają do twórczej zabawy, a zadania w Ćwiczeniach na cztery pory roku przybliżają fascynujący świat przyrody.

Świat w kolorach. Sześciolatek to zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci 6-letnich, który pozwala im poznawać otaczający je świat. Publikacje kształtują kompetencje kluczowe, wzmacniają logiczne myślenie, inspirują do zadawania pytań, rozwijają sprawność grafomotoryczną i wspomagają postawy proekologiczne.

 

W grupie Skrzatów 2,5,  3 i 4 latków wykorzystujemy "Nowa Trampolona " Wydawnictwa PWN

Nowa Trampolina to nowatorska seria publikacji edukacyjnych skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym – od 2,5-latków do 6-latków.
Ciekawe i pomysłowe zadania pozwalają zaspokoić naturalną u dzieci ciekawość świata, ich dociekliwość i potencjał twórczy oraz wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny.

Seria przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową, zachęca przedszkolaki do zdobycia wszystkich umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Materiały są dostosowane do możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Publikacje można z powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.

Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek – niezwykły mieszkaniec przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas codziennej zabawy i nauki oraz zachęca do wykonywania różnych zadań.

Co wyróżnia cykl „Nowa Trampolina”?

    kompetencje społeczno-emocjonalne – książeczki z opowiadaniami i ćwiczeniami rozwijającymi odporność emocjonalną i dojrzałość społeczną
    ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie, w tunelu, zabawy z wzorkami, szlaczkami literopodobnymi, pisanie liter i liczb
    wychowanie przez sztukę – kącki artysty z pomysłami na prace plastyczne, przestrzenne, konstrukcyjne
    treści przyrodnicze – proste eksperymenty i doświadczenia
    wielozmysłowe poznawanie świata – pomysły na całościowe angażowanie w zabawę i naukę

W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody gimnastyki twórczej:

 • gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • K. Orffa,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • pedagogika zabawy  KLANZA.

Wykorzystujemy również metody stymulujące postawy i myślenie twórcze:

 • techniki parateatralne,
 • drama,
 • relaksacja,
 • bajkoterapia,
 • burza mózgów,
 • metoda projektu,
 • symulacja,
 • gry planszowe.

Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia:

 • metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 • metoda Glenna Domana
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metoda H. Tymichowej,
 • elementy metody I. Majchrzak.

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą umiejętności biorąc udział w różnorakich zajęciach dodatkowych.

Mają również możliwość spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi, reprezentującymi różne zawody.

W ramach edukacji poprzez sztukę w przedszkolu często organizowane są przedstawienia i teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych artystów.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w  konkursach  na terenie miasta i poza nim. W placówce organizowane są akcje charytatywne, kiermasze, konkursy dla rodziców i dzieci, inicjatywy ekologiczne.

Z galerii