Start » O nas » Ramowy plan dnia

Ramowy plan dnia

w przedszkolu są dwie grupy

GRUPA "Skrzatów"  -  dzieci od 2,5 do 4 lat 

PLAN DNIA przedstawia się następująco:

6:30 – 8:45 schodzenie się dzieci,
6:30 – 9:15
• zajęcia swobodne w kącikach zainteresowań
• praca stymulacyjno-wychowawcza z dzieckiem lub z grupą.
• wprowadzenie do dnia, ćwiczenia poranne.
• czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.
8.00 - 8.45 ŚNIADANIE
9:15 – 9:30 Wędrowanie z Bogiem: modlitwa i piosenka religijna
9:30 – 11:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
wg. programów odpowiednich dla grup.
• stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
• zajęcia edukacyjne w formie zbiorowej, grupowej i indywidualnej uwzględniające różne formy aktywności; słowną, matematyczną, plastyczno-techniczną, ruchową i muzyczną,
• wycieczki i spacery, zabawy ruchowe na powietrzu,
• obserwacje przyrodnicze; czynności porządkowe i higieniczne; przygotowanie do obiadu,
11:30 – 13:00 OBIAD
• profilaktyka stomatologiczna- mycie zębów,
• modlitwa popołudniowa
• rozwijanie kreatywności, stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka 
13:00 – 14.30
• relaks poobiedni – różne formy: zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki, utworów literackich
• czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 15:00 PODWIECZOREK
15:00 – 16:30
• zabawy o charakterze rekreacyjnym w sali na placu zabaw, samorealizacja w zabawie
• dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, zabawy na powietrzu, praca indywidualna i wyrównawcza, podsumowanie dnia, utrwalenie zdobytych w ciągu dnia wiadomości, rozchodzenie się dzieci, indywidualny kontakt z dzieckiem i rodzicem.

GRUPA "Sówek" - dzieci 4, 5 i 6 letnie

PLAN DNIA przedstawia się następująco:

6:30 – 8:45 schodzenie się dzieci,
6:30 – 8:45
• zajęcia swobodne w kącikach zainteresowań
• praca stymulacyjno-wychowawcza z dzieckiem lub z grupą.
• wprowadzenie do dnia, ćwiczenia poranne.
• czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.
8.00 - 8.30 ŚNIADANIE
8:45 – 9:00 Wędrowanie z Bogiem: modlitwa i piosenka religijna
9:00 – 11:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze
wg. programów odpowiednich dla grup.
• stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
• zajęcia edukacyjne w formie zbiorowej, grupowej i indywidualnej uwzględniające różne formy aktywności; słowną, matematyczną, plastyczno-techniczną, ruchową i muzyczną,
• wycieczki i spacery, zabawy ruchowe na powietrzu,
• obserwacje przyrodnicze; czynności porządkowe i higieniczne; przygotowanie do obiadu,
11:30 – 12:15 OBIAD
• profilaktyka stomatologiczna- mycie zębów,
12:15 – 14.00
• relaks poobiedni – różne formy: zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki, utworów literackich
• modlitwa popołudniowa
• rozwijanie kreatywności, stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka 
• czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
14:00 – 14:30 PODWIECZOREK
14:30 – 16:30
• zabawy o charakterze rekreacyjnym w sali na placu zabaw, samorealizacja w zabawie
• dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, zabawy na powietrzu, praca indywidualna i wyrównawcza, podsumowanie dnia, utrwalenie zdobytych w ciągu dnia wiadomości, rozchodzenie się dzieci, indywidualny kontakt z dzieckiem i rodzicem.

Zajęcia dodatkowe organizowane w roku szkolnym 

Rytmika – raz w tygdniu:

 • wtorek
  SKRZATY  godz. 10.00  
  SÓWKI godz.   10.30                                       

Tańce:

 • środa
  SÓWKI  godz. 9.00  
  SKRZATY godz.   9.30

Język angielski

 • poniedziałek
  SÓWKI  godz. 8.30 
  SKRZATY godz.   9.00
   
 • piątek
  SÓWKI  godz. 8.30
  SKRZATY godz.   9.00

Gimnastyka korekcyjna

 • czwartek
  Skrzaty 9.00
 • piątek
  SÓWKI godz.   13.00

  Gimnastyka indywidualna

 • czwartek
 • SKRZATY/ SÓWKI  godz. 8.30
   

Logopeda - spotkania indywidualne

 • czwartek 9.00 -15.00
 • piątek 9.00 - 14.00
   

Psycholog – spotkania indywidualne

 • wtorek 11.30 - 12.30

 

UWAGA! Poszczególne godziny rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i potrzeb dzieci.

Z galerii