Start » Oferta » Zapisy

Zapisy

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

  1. Rekrutacja dzieci na następny rok odbywa się od 1 do 31 marca każdego roku.
  2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Kwestionariusz osobowy przedszkolaka ” pobrany z przedszkola.
  3. Wypełnony nalezy złożyć w marcu w kancelarii przedszkola.
  4. Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie sporządzona do 15 kwietnia.
  5. Decyzję przyjęcia nowego dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor.

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły trzy lata. W miesiącu czerwcu nowi kandydaci mają możliwość zobaczenia przedszkola, brania udziału w zabawach z innymi dziećmi oraz porozmawiania z siostrami nauczycielkami.

Przez pierwszy okres pobytu w przedszkolu rodzice mogą pozostawać z dziećmi włączając się do wspólnej zabawy. Dzieci mogą też przynosić swoje ulubione zabawki lub jakiś przedmiot przypominający im rodziców. W dniu przyjścia do przedszkola nowych dzieci starsi koledzy z grupy stają się dla nich opiekunami, pocieszają, gdy ktoś płacze, pokazują zabawki. Nauczycielki organizują luźne zabawy, wyjścia do ogrodu przedszkolnego. Proponuje się rodzicom odbiór dzieci po obiedzie, aby nie wydłużał się czas rozstania.

Uznajemy, że dziecko się zaadaptowało, gdy chętnie przychodzi do przedszkola, przestaje płakać, gdy czuje się bezpieczne, czuje się tak jak w domu, ma już swojego kolegę, koleżankę, mówi w domu z radością o przedszkolu.

Rodzice nowych dzieci mają możliwość porozmawiania o swoim dziecku rano i popołudniu z nauczycielkami. Mogą również zadzwonić. Okazją do uzyskania informacji są też zebrania rodziców.

Z galerii